Giá trị định giá Đất đường C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

46,918,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,535,184 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,610,878 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,745,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)