Giá trị định giá Đất đường Bùi Chu, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

54,466,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
43,573,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,913,062 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,468,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Chu, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)