Giá trị định giá Đất đường Bông Văn Dĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

10,056,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,045,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,062,227 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,629,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bông Văn Dĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)