Giá trị định giá Đất đường Bàu Cát 6, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

132,156,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
105,725,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
145,372,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
145,293,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bàu Cát 6, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)