Ký hiệu đất PNK và các quy định liên quan

Ký hiệu đất PNK là gì? Các quy định liên quan đến đất PNK hiện nay.

Đất PNK là gì?

Ký hiệu PNK trên sổ đỏ là ký hiệu của loại đất phi nông nghiệp khác. Đây là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, mang đặc trưng của đất phi nông nghiệp, dùng để xây dựng các công trình nhỏ; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, máy móc, công cụ và xây dựng công trình khác của người sử dụng đất; không nhằm mục đích nông nghiệp.

- Thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp khác phụ thuộc vào thỏa thuận giữa cơ quan quản lý, có thể tương đương với thời gian xây dựng công trình, khu đất nền, hoặc thời gian kinh doanh, sản xuất dựa trên đất được cấp phép. 

- Hình thức sử dụng đất PNK: Căn cứ theo tinh thần của Luật Đất đai 2013, đất PNK có các hình thức sử dụng giao đất không thu tiền sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này, gồm: Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Mục đích sử dụng của đất phi nông nghiệp khác PNK

– Đất phi nông nghiệp khác gồm các loại đất cụ thể sau đây:

+ Đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất;

+ Đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Như vậy có thể hiểu, mục đích sử dụng của đất phi nông nghiệp khác là loại đất được dùng để xây dựng các công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp: nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Nguyên tắc sử dụng đất PNK

Người dân phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nhất định khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác như sau: 

- Cá nhân tiến hành xây dựng các công trình phải lập hồ sơ báo cáo với lãnh đạo địa phương và cơ quan có thẩm quyền khác.

- Công trình được xây dựng trên đất phi nông nghiệp phải đúng mục đích, theo đúng diện tích cho phép, đảm bảo tuân thủ đúng các đặc điểm, quy trình như đã đăng ký trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng. 

- Người sử dụng đất phải có nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo kết cấu ban đầu trong suốt quá trình thi công và sau thi công.

Như vậy, mọi cá nhân và tổ chức phải đảm bảo sử dụng những nguyên tắc cụ thể nêu trên khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác để việc sử dụng đất và việc quản lý đất của Nhà nước được khách quan, cụ thể và có mục đích, đúng theo quy định của pháp luật. 

Đất phi nông nghiệp khác có xây nhà ở được không?

Đất phi nông nghiệp khác được sử dụng để làm nhà nghỉ, lán, trại, xây dựng kho, nhà để chứa nông sản… trong khi đó, nhà ở được xây dựng trên đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư).

Đồng thời, theo điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, việc chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, người dân không được tự xây nhà trên đất phi nông nghiệp khác.

Như vậy, để được xây nhà ở trên đất phi nông nghiệp khác, người dân cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo mẫu
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Xử lý, giải quyết yêu cầu

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 5. Trả kết quả

* Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác PNK sang đất ở:

Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, quy định về việc chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có được mua bán đất PNK?

Theo quy định, người sử dụng có quyền chuyển nhượng đất phi nông nghiệp, tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện và quy định của pháp luật về đất đai. Về cơ bản điều kiện chung để có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm có:

  • Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất định chuyển nhượng rồi
  • Đất dự định chuyển nhượng không có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
  • Mảnh đất định chuyển nhượng phải nằm trong thời hạn sử dụng đất

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền và có hiệu lực từ khi đăng ký vào sổ địa chính.

Trên đây là giải đáp về Đất phi nông nghiệp khác PNK là gì? Ký hiệu của đất phi nông nghiệp khác bạn đọc có thể tham khảo.

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam