Đất DCS và các quy định liên quan

Ký hiệu đất đồi núi chưa sử dụng DCS là gì? Các quy định liên quan đến đất chưa sử dụng hiện nay?

Đất DCS là gì?

Ký hiệu đất DCS trên bản đồ địa chính

Ký hiệu DCS trên bản đồ địa chính là ký hiệu của đất đồi núi chưa sử dụng. Đây là đất chưa sử dụng trên đất dốc thuộc vùng đồi, núi, thuộc nhóm đất chưa sử dụng. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định đất chưa sử dụng gồm đất bằng chưa sử dụng (BCS), đất đồi núi chưa sử dụng (DCS) và núi đá không có rừng cây (NCS).

Quy định về việc quản lý diện tích đất chưa sử dụng

Theo quy định tại Điều 164 Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn bởi Điều 58 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện như sau:

- UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý và bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương cũng như đăng ký vào hồ sơ địa chính.

- UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có cư dân sinh sống.

- Việc quản lý đất chưa sử dụng phải được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

- Hàng năm, UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình việc quản lý và khai thác quỹ đất chưa sử dụng.

Quy định sử dụng đất DCS

Hạn mức giao đất đồi núi chưa sử dụng được quy định tại Khoản 5 Điều 129 như sau:

Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sử dụng cho những mục đích khác (nông nghiệp, lâm nghiệp,...) phải đáp ứng điều kiện sau:

- Không quá hạn mức giao đất

- Không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

UBND cấp tỉnh quy định hạn mức sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn sử dụng đất chưa sử dụng

Theo khoản 3 Điều 132 Luật đất đai, đất chưa sử dụng được UBND cấp xã giao cho cá nhân, hộ gia đình thuê đất để nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp trong thời hạn không quá 5 năm dưới hình thức đấu giá đất. Và diện tích đất này sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Xây dựng các công trình công cộng của xã (công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, vui chơi,...) theo quy định của UBND cấp tỉnh;

- Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng;

- Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng thế nào?

Theo Điều 165 Luật Đất đai 2013, việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với diện tích đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Ngoài ra, tại Điều 59 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cụ thể như sau:

- Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng;

- Có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.

- UBND cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu khi cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc khai hoang, cải tạo, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Ký hiệu đất DCS là gì bạn đọc có thể tham khảo.

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam