Thanh Quang

Ngày tham gia: 08/2019

Email: thanhquangg1507@***************

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Hoà đồng, cởi mở. Cố gắng mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng

Tài sản của Thanh Quang ( 44 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn