Phạm Thọ Đức

Ngày tham gia: 11/2019

Email: thoduchubt@gmail.com

  • 0939839***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Phòng Kinh Doanh Dự Án Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, Chủ Đầu tư TSQ Việt Nam.

Tài sản của Phạm Thọ Đức ( 2 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn