Giá trị định giá Đất đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

239,563,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
191,651,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
263,520,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
182,823,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)