Giá trị định giá Đất đường Phan Văn Hân, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

198,204,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
158,563,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
218,024,730 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
190,063,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Văn Hân, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)