Giá trị định giá Đất đường Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

175,856,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
140,684,816 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
193,441,622 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
222,650,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)