Giá trị định giá Đất đường Bùng binh Châu Văn Liêm, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

253,168,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
226,964,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
292,371,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
224,812,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh Châu Văn Liêm, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)