Giá trị định giá Đất đường Tuyến N2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,120,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,496,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,432,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,321,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tuyến N2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)