Giá trị định giá Đất đường Giáp Hải, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,925,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,740,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,018,204 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,920,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Giáp Hải, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)