Giá trị định giá Đất đường Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

217,150,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
173,720,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
238,865,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
251,366,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)