Giá trị định giá Đất đường Hồ Biểu Chánh, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

184,643,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
147,715,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
203,108,290 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
236,434,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Biểu Chánh, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)