Giá trị định giá Đất đường Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

153,225,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
122,580,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
168,548,050 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
178,549,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)