Giá trị định giá Đất đường Mai Văn Ngọc, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

190,456,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
152,365,016 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
209,501,897 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
193,585,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mai Văn Ngọc, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)