Giá trị định giá Đất đường Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

69,560,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,648,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,516,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
59,273,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)