Giá trị định giá Đất đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

70,562,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
56,450,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
77,619,102 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,643,010 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)