Giá trị định giá Đất đường Trương Công Định, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

90,919,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
72,735,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
100,011,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
97,728,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Công Định, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)