Giá trị định giá Đất đường Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

143,788,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
115,030,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
158,167,449 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,782,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)