Giá trị định giá Đất đường Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

514,062,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
411,250,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
565,468,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
371,764,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)