Giá trị định giá Đất đường Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

432,845,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
346,276,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
476,129,654 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
407,358,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)