Giá trị định giá Đất đường Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

164,228,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
131,383,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
180,651,636 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
216,734,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)