Giá trị định giá Đất đường Tản Đà, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

226,492,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
181,194,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
249,142,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
230,141,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tản Đà, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)