Giá trị định giá Đất đường Trần Văn Kỷ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

119,863,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
95,891,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
131,850,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
151,730,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Văn Kỷ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)