Giá trị định giá Đất đường Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

99,187,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
79,350,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
109,106,712 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
150,285,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)