Giá trị định giá Đất đường Trần Văn Giàu, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

25,344,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,275,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,878,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,626,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Văn Giàu, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)