Giá trị định giá Đất đường Trần Đại Nghĩa, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

18,753,010 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,002,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
20,628,311 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,351,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Đại Nghĩa, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)