Giá trị định giá Đất đường Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

244,809,370 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
195,847,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
269,290,307 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
202,452,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)