Giá trị định giá Đất đường 3 tháng 2, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

338,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
270,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
371,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
204,418,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (3 tháng 2, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)