Giá trị định giá Đất đường Trần Phú, Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,066,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,853,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,673,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
9,323,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Phú, Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)