Giá trị định giá Đất đường Lê Đình Chinh, Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,779,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,623,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,857,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,592,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Đình Chinh, Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)