Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 824, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,500,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,000,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,750,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,253,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 824, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An)