Giá trị định giá Đất đường Đường dẫn Cao tốc Trung Lương-Thành phố TP. Hồ Chí Minh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

3,201,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,561,328 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
3,521,826 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,356,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường dẫn Cao tốc Trung Lương-Thành phố TP. Hồ Chí Minh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An)