Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 750, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,392,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,114,368 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,532,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,392,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 750, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương)