Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,494,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,195,624 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,643,983 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,494,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương)