Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 72, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

22,777,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,222,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,055,382 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
35,114,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 72, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)