Giá trị định giá Đất đường Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,991,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,792,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
23,090,254 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,360,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đại Lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)