Giá trị định giá Đất đường Thạnh Xuân 14, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

22,144,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
17,715,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
24,358,543 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,312,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thạnh Xuân 14, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)