Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,725,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,780,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,697,984 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,010,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)