Giá trị định giá Đất đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,352,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,282,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,387,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
15,664,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)