Giá trị định giá Đất đường Láng Le Bàu Cò, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,666,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,532,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
22,732,842 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
15,819,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Láng Le Bàu Cò, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)