Giá trị định giá Đất đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

130,021,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
104,017,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
143,023,650 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
153,700,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)