Giá trị định giá Đất đường Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

252,889,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
202,311,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
278,178,637 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
141,989,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)