Giá trị định giá Đất đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

106,097,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,878,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,707,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,810,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)