Giá trị định giá Đất đường Dương Thiệu Tước, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

105,606,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,484,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,166,765 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,782,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dương Thiệu Tước, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)