Giá trị định giá Đất đường Tạ Mỹ Duật, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

30,699,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,559,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
33,769,406 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,758,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tạ Mỹ Duật, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)