Giá trị định giá Đất đường An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,866,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,493,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
101,052,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
70,541,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)